Instytut Ekologii i Bioetyki

Z Wiki
Wersja Rsadowski (dyskusja | edycje) z dnia 12:28, 23 kwi 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

'Jesteś na portalu Wiki-IEiB jest to witryna o charakterze bazy danych Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh na UKSW. ©'

Link do portalu autorskiego pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW

Informacja w sprawie rejestracji nowych kont pracowników na portalu wiki na każdej Radzie IEiB.


Przejdź do Struktury Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh na UKSW

Spis treści

Wybrane bibliografie pracowników IEiB WFCh na UKSW

Anna Augustyniuk-Kram

Wojciech Bołoz

Jacek Czartoszewski

Dominika Dzwonkowska

Redakcja książki:

Dominik K., Dzwonkowska D., Waleszczyński A. (red.), 2008, Główne problemy współczesnej etyki, Olecko.


Artykuły:

Bała M., Dzwonkowska D., Powołanie do odpowiedzialności – koncepcja odpowiedzialności w filozofii Hansa Jonasa, w: I. Grochowska (red.), „Natura kobiety – jej swoistość i przeznaczenie”, Episteme 83(2009), ss 87-100. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Szacunek wobec życia a odpowiedzialność za życie – etyka poszanowania życia Alberta Schweitzera a etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa, w: Dominik K., Dzwonkowska D., Waleszczyński A. (red.), „Główne problemy współczesnej etyki”, Episteme 51(2008), ss. 157-167. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Reverence for life vs. responsibility for life: the ethics of Albert Schweitzer and Hans Jonas, w: Hansen W., Waleszczyński (red.), Current Moral Problems, Episteme 52 (2008), ss. 77-86. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności, Studia Ecologiae et Bioethicae, 5(2007), ss.143-156. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., The development of classical philosophy influenced by the criticism from the end of 19th and the beginning of 20th century, w: J. Krokos, P. Mazanka (red.), “Some questions of classical Philosophy”, UKSW, Warszawa 2008, ss. 127-147. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce, Studia Ecologiae et Bioethicae, 9(2011)2, ss. 23-41. POBIERZ PLIK

Dzwonkowska D., Pozytywistyczne ujęcie relacji filozofii do nauk przyrodniczych, Studia Philosophiae Christianae 47(2011)2, ss. 199-212. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Dyskusja nad rolą nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej, w: M. Woźniczka i A. Marek-Bieniasz, „Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos”, AJD, Częstochowa 2012, ss. 109-123.

Dzwonkowska D., Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w dobie globalizacji, w: H. Ciążela, W. Tyburski, „Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna”, APS, Warszawa 2012, ss. 91-100. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Rola wartości w edukacji globalnej, w: H. Ciążela, W. Tyburski, „Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna”, APS, Warszawa 2012, ss.170-181. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., Zmiany klimatu a zrównoważona turystyka – płaszczyzna etyczna, Studia Ecologiae et Bioethicae 10(2013)2. [POBIERZ PLIK]

Dzwonkowska D., The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics David J. Gunkel. Massachusetts: The MIT Press, 2012 (review). International Philosophical Quaterly. [[1]]

Dzwonkowska D., Od antropocentryzmu do ontocentryzmu – współczesne propozycje dyskursu praw bytów pozaludzkich, w druku.


Artykuły popularnonaukowe:

Dzwonkowska D., Zmiany klimatu a zrównoważona turystyka, Wybraniec – profesjonalny kwartalnik radnego (2013)1, ss. 42-46.

Dzwonkowska D., Zrównoważony transport, Innowacja i rozwój, nr A/2013, ss. 4-8.

Grzegorz Embros

Embros G., An attempt to classify environmental pollution in the context of the causes of the ecological crisis, w: A holistic approach to environment conservation, pod red. R. Sadowskiego i J. Tomczyka, Warszawa 2008, s. 115-131.

Embros G., Audyt zachowań jako narzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, tom. 7/1, Warszawa 2009, s. 165-179.

Embros G., Control and optimization In sustainable development, w: A humanist approach to sustainable development, pod red. Z. Łepki i R. F. Sadowskiego, Warszawa 2010, s. 53-73.

Embros G., Sprzężenia i adaptacja systemów w kontekście zmian klimatycznych, w: Zmiany klimatu a społeczeństwo, pod red. L. Karskiego i I. Grochowskiej, Warszawa 2010, s. 9-24.

Embros G., Instrumenty wsparcia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, tom. 8/1, Warszawa 2010, s. 157-167.DO POBRANIA:

Embros G., Koncepcja ekorozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, tom. 8/2, Warszawa 2010, s. 79-92.

Embros G., Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem, w: Seminare, tom. 32, Warszawa 2012, s. 57-69.

Anita Ganowicz-Bączyk

Irena Grochowska

Krassimira Ilieva-Makulec

Leszek Karski

Michał Latawiec

Zbigniew Łepko - Katedra Antropologii Środowiskowej

Łepko Z., 1990, Ekologia Konrada Lorenza, "Biuletyn Informacyjny" 192(1990)5, s. 1-12.DO POBRANIA:

Łepko Z., 1990, Lorenzowska koncepcja identyzmu ewolucyjnego, "Studia Philosophiae Christianae" (1990)2, s. 180-187.DO POBRANIA:

Łepko Z., 1991, Antropologia Konrada Lorenza, w: Lubański M., Ślaga Sz. W. (red.), Z zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody t. XIII, Warszawa 1991: Wydawnictwo ATK, ss. 157-279.

Łepko Z., 1994, Ku ekofilozofii, "Studia Philosophiae Christianae" 30(1994)1, s. 21-34.DO POBRANIA

Łepko Z., 1994, Nowa antropologia Edwarda O. Wilsona, "Seminare. Poszukiwania Naukowe" 10(1994), s. 245-257. DO POBRANIA:

Łepko Z., 1995, Ekofilozofia jako praktyczna filozofia przyrody, w: Dębowski J. (red.), Człowiek i środowisko. Humanistyka i ekologia, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1995, ss. 37-43. DO POBRANIA:

Łepko Z., 1998, Spor o testament F. Bacona, "Studia Philosophiae Christianae" 34(1998)2, s. 53-74.DO POBRANIA:

Łepko Z., 1999, Odpowiedzialność w badaniach naukowych, "Łódzkie Studia Teologiczne" 8(1999), s. 182-193. DO POBRANIA:

Łepko Z.,1999, W sprawie antropologicznych aspektów ekofilozofii, w: J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski red., Ochrona środowiska w filozofii i teologii, Warszawa 1999: Wydawnictwo ATK, s. 265-280. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2001, Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wy-dawnictwo UKSW, Warszawa 2001, ss. 135-164. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2002, Etologiczna teoria kryzysu ekologicznego, w: J. M. Dołęga red., Od kosmologii do ekofilozofii, Olecko 2002: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, s. 155-187. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2003, Spór o socjobiologię klasyczną, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 1(2003), s. 223-230. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2003, Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2003, ss. 228.

Łepko Z., 2004, Antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego, w: A. Latawiec, G. Bugajak red., Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłusaka w dwudziestą rocznicę śmierci, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2004, s. 215-231. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2004, Filozoficzna relewancja etologii, "Seminare. Poszukiwania Naukowe" 20(2004), s. 221-238. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2005, W sprawie ekologicznej estetyki przyrody, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 3(2005), s. 127-144. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2006, Problem opozycji człowieka wobec przyrody, "Seminare. Poszukiwania Naukowe" 23(2006), s. 137-148. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2006, Etologiczna teoria destrukcji człowieczeństwa, w: J. Tomczyk, A. Abdank-Kozubski red., Człowiek w czasie i przestrzeni. Księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin księdza profesora Bernarda Hałaczka, Warszawa 2006: Wydawnictwo UKSW, s. 73-85. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2008, Ekologiczna relewancja antropologii filozoficznej, "Seminare. Poszukiwania Naukowe" 25(2008), s. 212-224. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2008, Foreward, in: R. F. Sadowski, J. Tomczyk eds., A holistic approach to environment conservation, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, p. 7-9. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2008, Towards the ecological aesthetics of nature, in: R. F. Sadowski, J. Tomczyk eds., A holistic approach to environment conservation, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, p. 27-40. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2010, The ecological postulate of the sustainable development policy, in: Z. Łepko, R. F. Sadowski eds, A humanist approach to sustainable development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010, pp. 187-206. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2010, Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 8(2010)2, s. 121-135. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2010, Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju, "Seminare. Poszukiwania Naukowe" 27(2010)1, s. 77-86. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2011, W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju, "Seminare. Poszukiwania Naukowe" 29(2011)1, s. 75-89. DO POBRANIA:

Łepko Z., 2011, Ekofilozoficzny spór o koncepcję przyrody, w: A. Lemańska, M. Lubański, A. Świeżyński red., Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, tom. 20, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011, s. 163-182.DO POBRANIA:

Łepko Z., 2012, W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 10(2012)1, s. 9-28. DO POBRANIA:

Jerzy Macewicz

Grzegorz Makulec

Krzysztof Opaliński

Ryszard Sadowski - Katedra Antropologii Środowiskowej

Sadowski R. F., 2004, Hansa Jonasa koncepcja celowości, „Logos i Ethos” 16:79-92. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2005, Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem psychofizyczny, “Studia Philosophiae Christianae” 41:71-108. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2005, Wokół antropologii środowiskowej – ujęcie zagadnienia przez Patrycję K. Townsend, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 3:271-279. DO POBRANIA

Sadowski R. F., 2006, Hansa Jonasa koncepcja wolności, „Logos i Ethos” 21:82-95. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2006, Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4:49-60. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2007, Ewolucja poglądów Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 5:61-73. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2007, Hansa Jonasa koncepcja subiektywności, “Studia Philosophiae Christianae” 41:178-194. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., Tomczyk J. (red.), 2008, A Holistic Approach to Environment Conservation, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, ss. 164.

Sadowski R. F., 2008, The Role of Cultural Ecology in Environmental Studies, w: R. F. Sadowski, J. Tomczyk (red.), A Holistic Approach to Environment Conservation, Warszawa: Wyd. UKSW, 41-62; Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 26(2009), s. 171-184. DO POBRANIA Pl: DO POBRANIA Eng:

Sadowski R. F., 2008, Wpływ czynników kulturowych na upadek cywilizacji grenlandzkich Wikingów, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 6: 129-152. DO POBRANIA:

Sadowski R. F.,Łepko Z., eds, 2009, A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, ss. 235.

Sadowski R. F., 2009, „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7(1): 213-220. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2009, Thomas Berry – prorok ery ekozoicznej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7(2): 205-216. DO PORBANIA:

Sadowski R. F., Dołęga J. M., 2009, Founding principles of sustainable development, [w:] Z. Łepko, R. Sadowski (red.), A humanist approach to sustainable development, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2009, s. 13-38. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2009, The role of religion in the world and in Poland in the formulation and implementation of the Sustainable Development Strategy, [w:] Z. Łepko, R. Sadowski (red.), A humanist approach to sustainable development, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2009, 139-168. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2010, Wkład doktryn religijnych w kształtowanie postaw pro-środowiskowych, [w:] J. W. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i sozologia. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Józefowi M. Dołędze, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2010, 421-428. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2010, Religijno-etyczne ujęcie zmian klimatycznych, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 27(2010)1, s. 87-97. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2010, Religijne inspiracje przeciwdziałania kryzysowi ekologicznemu, [w:] W. Tyburski, H. Ciążela, W. Dziarnowska (red.), Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej: Warszawa 2010, 77-86.DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2010, Religijne przyczynki do debaty nad zmianami klimatycznymi, [w:] L. Karski, I. Grochowska (red.), Zmiany klimatu a społeczeństwo, Wydawnictwo C.H. Beck: Warszawa, s. 161-175. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2011, Religia i kultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwoju, ”Seminare. Poszukiwania Naukowe” 30: s. 65-79. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2012, Religious motivations for the protection of forest ecosystems, “Folia oecologica” [Slovak Academy of Sciences] vol. 39, no 2, p. 139-146 (ISSN: 1336-5266). DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2012, Potencjał religii w ochronie ekosystemów leśnych, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10(4): s. 11-32. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2013, Religijne źródła troski o stan środowiska naturalnego, ”Seminare. Poszukiwania Naukowe” 33: s. 81-94. DO POBRANIA:

Sadowski R. F., 2013, Aktualizacja ekologicznego potencjału religii w ochronie ekosystemów leśnych, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11(1): s. 7-27.

Jan Sandner - Zakład Monitoringu Środowiska i Systemów GIS

Sandner J., 2010, Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. Leszek Karski, Irena Grochowska, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.

Sandner J., 2010, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.143-157. DO POBRANIA

Sandner J., 2010, Man and the natural environment in the light of sustainable development, A humanist approach to sustainable development, edited by Zbigniew Łepko & Ryszard F. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.39-53.

Sandner J., 2009, Wybrane aspekty metodyki badań holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.7, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.183-203. DO POBRANIA

Sandner J., 2008; Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy, Monograph; Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.77-88. DO POBRANIA

Autor Jan Sandner Sandner J., 2008; Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości; Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.205. Czytaj więcej...

Sandner J., 2008, Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, Studia filozoficzno-sozologiczne, PAN Komitet Człowiek i Środowisko, Vol.2, No.2, 2008, Lublin, s.69-80. DO POBRANIA

Sandner J., 2008, Selected epistemological and methodological aspects of studies on estimation of the condition of holistic natural sciences education in the perspective of the concept of sustainable development, on the basis of research carried out in 2007 at the Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.6, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.461-469. DO POBRANIA

Sandner J., 2007; Problemy przyrodniczej edukacji holistycznej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Materiały z Konferencji naukowej w Janowie Lubelskim, Pt. Filozoficzne, społeczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, Studia filozoficzno-sozologiczne, PAN Komitet Człowiek i Środowisko, Vol.2, No.2, 2007, Lublin, s.103-107. DO POBRANIA

Spis innych pozycji bibliografii autora

Jacek Tomczyk

Janusz Uchmański